ปุ๋ยน้ำ

กู้ต้นโทรม ใบไม่งาม ผลไม่ได้น้ำหนัก ดอกไม่สวย
แบบ”เร่งด่วน” ต้องใช้ปุ๋ยน้ำข้อดีของปุ๋ยน้ำ

พืชดูดซึมธาตุอาหารไปใช้งานได้ทันที ผ่านทางใบ
จึงเหมาะกับการ เติมสารอาหารแบบเร่งด่วนให้แก่พืช
ที่ขาดธาตุอาหาร ในแบบที่ การให้ปุ๋ยทางดินแบบปกติทำไม่ได้

สามารถ เลือกบำรุงเฉพาะด้าน ให้กับพืชเช่น
เร่งดอก บำรุงใบ หรือ เพิ่มคุณภาพของผลผลิต

ในช่วงที่พืชอ่อนแอ ไม่สามารถ ดูดธาตุอาหารจากดินได้ตามปกติ
ปุ๋ยน้ำคือทางออก

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์