พฤษภาคม 24, 2024

Blog

วงจรชีวิตไส้เดือน ตั้งแต่เกิดจนหมดอายุขัย

คลังบทความ
ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ

วงจรชีวิตของไส้เดือน นั้น ทุกสายพันธุ์จะเริ่มจาก อยู่ในไข่ หรือ โคคูน ( cocoon ) แต่สิ่งที่จะแตกต่างกันก็คือ

1 ช่วงเวลา ที่ตัวอ่อนของไส้เดือน จะฟักออกมาจากไข่ ซึ่งจะช้าเร็ว แตกต่างกันไป ตามแต่ละสายพันธุ์
ทั้งนี้ทั้งนี้ สภาวะแวดล้อม ที่เหมาะสม กับการฟักตัว ก็ไม่เหมือนกันในแต่ละสายพันธุ์
เช่นไข่ของไส้เดือนบางสายพันธุ์ชอบอากาศอบอุ่น ถึงจะฟักตัวได้เร็ว เป็นต้น

2 จำนวน ตัวอ่อน ที่อยู่ใน โคคูน 1 ใบ มีปริมาณไม่เท่ากันในแต่ละสายพันธุ์

3 รูปร่างของโคคูน มีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ส่วนมากจะมีรูปร่างเหมือน ลูกมะนาวสีเหลือง

หลังจาก ตัวอ่อนของไส้เดือน ฟักตัวออกมาจากโคคูน ก็จะเริ่มทำการ กินอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต
จนกลายเป็นช่วงวัยรุ่น

ช่วงวัยรุ่นของไส้เดือน ตัวจะมีขนาดยาวและกว้างขึ้นพอสมควร แต่ จะไม่มี วงที่คอ หรือ clitellum ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
ความเป็น ผู้ใหญ่เต็มตัวของไส้เดือน

ช่วงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ซึ่งสังเกตได้จาก วงที่คอ ไส้เดือนก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์ กับตัวอื่น เพื่อขยายพันธุ์ต่อไป
ไส้เดือน เป็น สัตว์ 2 เพศ หรือ hermaphrodite คือ มีอวัยวะ สืบพันธุ์ ของทั้งตัวผู้ตัวเมีย อยู่ในตัวเดียวกัน

กว่าจะไส้เดือนจะโตเต็มวัย ใช้เวลานานแค่ไหน?

โดยทั่วไป ค่าเฉลี่ย จะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เดือน สำหรับสายพันธุ์ที่ทำมาผลิตปุ๋ย
ส่วน ไส้เดือน อาศัยอยู่ใต้ดินลึกลงไป อาจะใช้เวลา นานกว่านี้มาก กว่าจะโตเต็มวัย

การผสมพันธุ์กันของไส้เดือนดิน

ไส้เดือน ไม่เลือก คู่เหมือนสัตว์ชนิด การผสมพันธุ์จะเกิดขึ้น เมื่อ ไส้เดือน วัยเจริญพันธุ์ 2 ตัวมาเจอกัน จากนั้น
ไส้เดือน 2 ตัวใช้ส่วนวงที่คอ หรือ clitellum พันกัน เพื่อผสมพันธุ์ ระหว่างนี้ไส้เดือนจะทำการสร้างเมือกขึ้นมาคลุม เพื่อสร้างสภาวะที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนสเปิร์มซึ่งกันและกัน จากนั้น โคคูน หรือ ไข่ก็จะขึ้น ที่บริเวณอวัยวะนี้

ไส้เดือน อายุยืนยาวแค่ไหน?

ไส้เดือน ที่ นำมาเพาะเลี้ยงจะมีอายุขัยสั้นกว่า ไส้เดือน ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ โดย ไส้เดือนเลี้ยงจะมีอายุเฉลี่ย ราวๆ 2-3 ปี
ในขณะที่ไส้เดือน ตามธรรมชาติ อาจมีชีวิตได้ยาวนาน 4-8 ปี ทั้ง นี้ ก็แล้วแต่สายพันธุ์ด้วยนะครับ ( ไส้เดือน ไนท์คลอเรอร์ บางสายพันธุ์ที่อาศัยตามธรรมชาติ อาจอยู่ได้ยาวนานเป็น 10 ปี )

ไส้เดือน ในร่างกาย 90% ประกอบไปด้วย น้ำ หากตัดปัจจัย ด้วยการตายจากนักล่าออกไป สาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่ มักเกิดจาก ผิวหนังแห้ง จนขาดอากาศหายใจ เมื่อไส้เดือนตาย ซากของไส้เดือน ก็จะย่อยสลายกับสู่ธรรมชาติ โดยไม่กระทบ หรือ เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม


ต้องการ พันธุ์ไส้เดือน สำหรับ ผลิตปุ๋ย หรือ ตกปลา?
สั่งเลย โทร 095-5419953 หรือ แอดไลน์

เพิ่มเพื่อน

error: Content is protected !!