พฤษภาคม 24, 2024

Blog

ทำเกษตรผสมผสานดียังไง? ช่วยเกษตรกรได้จริงไหม?

คลังบทความ
ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ

ความหมายของเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่?

ภาษาอังกฤษ เรียก (Integrated Farming System) หมายถึงระบบการเกษตร ที่มีการเลี้ยงสัตว์ และ ปลูกพืช หลายชนิด ในพื้นที่เดียวกัน โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ ทั้งระบบ เกื้อ กูลซึ่งกันและกัน และเกิดประโยชน์สูงสุด จากการใช้ทรัพยากร

ทำไมต้องทำเกษตรผสมผสาน?

1.เพื่อ ลดความเสี่ยง จาก ปัจจัยภายนอก เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ ปริมาณผลผลิตในตลาด ราคาผลผลิตในตลาด ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การ มีผลิตผล จากการเกษตร หลากหลายชนิด จะช่วย ลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้เช่น หาก มีผลผลิตอย่างใดอย่างนึง “ล้นตลาด” ทำให้ราคาตกต่ำลง เกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ก็ยังมี ผลผลิตอีกหลายอย่าง มาช่วยทดแทนได้ ทำให้ ไม่กระทบกับรายได้จนเกินไปนัก

2. ลดความเสี่ยง ของการระบาด จาก โรคพืช ศัตรูพืช

3. ช่วยให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก เกษตรกร มีอาหารกินไปตลอดทั้งปี

4. ช่วยให้เกษตรกร เรียนรู้การบริหาร จัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. ช่วยให้เกิดการหมุนเวียน และเป็นการ อนุรักษ์ทรัพยากร ในไร่นา ไม่ให้ถูกใช้จนหมดไปอย่างรวดเร็ว

หลักการ และแนวทางการปฎิบัติ

หลักของเกษตรผสมผสาน คือการ อยู่ร่วมกันอย่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน ของ พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบความสัมพันธ์ อาจจะเป็นในรูปแบบของ พืชกับพืช สัตว์กับสัตว์ หรือพืช ซึ่งจะมีพื้นฐานที่สำคัญ 2 ประการ
1. มีกิจกรรมทางเกษตร มากกว่า 2 กิจกรรมขึ้นไป ในพื่นที่บริเวณเดียวกัน
2. กิจกรรม ต่างๆ ภายในพื่นที่ ส่งเสริม เกื้อกูล ซึ่งกันละกัน

ตัวอย่างของ ของ พื้นที่ ไร่เกษตรแบบผสมผสาน

เกษตรผสมผสาน 3 ลักษณะมีอะไรบ้าง?

1 การปลูกพืชแบบผสมผสาน ตัวอย่างเช่น ปลูกพืช ตระกูลถั่ว เพื่อตรึงไนโตรเจน ให้พืชอื่นๆ ในไร่ ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นร่มเงาให้พืชที่ไม่ต้องการ แสงแดดจัด หรือกระทั่งการปลูกพืช บางอย่าง เพื่อป้องกัน ศัตรูพืช ไม่ให้ไปรบกวนพืชชนิดอื่นในบริเวณนั้น

2 การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน โดยสัตว์หลายชนิด ที่เลี้ยง จะต้องอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลกัน เช่นการ เลี้ยงสัตว์บก อย่างเช่น สุกร ไก่ เป็ด ร่วมกับ สัตว์น้ำ เช่นปลา เป็นต้น โดย อาจจะทำการสร้างโรงเลี้ยงสัตว์ ไว้เหนือ บ่อปลา ซึ่งจะทำให้ มูลสัตว์ การเป็นอาหารปลาโดยอัตโนมัติ

3 การปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ เช่นการ ใช้พืชผลที่เหลือเป็นอาหารสัตว์ หรือการใช้สัตว์ในการกำจัดศัตรูพืช
เช่นการ เลี้ยงปลา เป็ด ในนาข้าว ซึ่งสัตว์จะช่วย กำจัด วัชพืช ศัตรูพืชไปในตัว

3 ปัจจัย ที่ต้องพิจารณา หากต้องการทำเกษตรผสมผสานให้ประสบความสำเร็จ

1 เกษตรกร ต้องมี ที่ดิน แรงงาน และทุน ที่เหมาะสม
2 เกษตรกรต้องมี ความมานะ อดทน และความพยายาม ไม่ย่อท้อไปซะก่อน
3 ต้องมีการวางแผน ในการจัดการจัดสรร ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนการลงมือปฎิบัติ

อ่านแล้วได้ความรู้ อย่าลืม แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันด้วยนะ!

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!