มิถุนายน 21, 2024

Blog

ความหมายของ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ แบบเข้าใจง๊ายง่าย

คลังบทความ
ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ

ในปี พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรง คิดค้น/วิจัย เกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ส่วนพระองค์ ขนาด 16 ไร่ เพื่อช่วยเหลือ/แก้ไข ปัญหาที่เกษตรกรไทยมักประสบอยู่เสมอ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็คือการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร โดยเฉพาะในพื่นที่ที่ต้อง รอ น้ำฝน เพื่อใช้ในการเกษตร นั้นมีความเสี่ยงสูง หาก ฝนไม่ตกตามฤดูกาล หรือปีไหน มีฝนตกน้อย ในปี 2537 จึงทรง พระราชทาน พระราชดำริ “เกษตรทฤษฎีใหม่” เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้เกษตรกรเหล่านี้

เกษตรทฤษฎีใหม่ คืออะไร? พูดแบบให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ แนวคิดการบริหารการจัดการ น้ำ ดิน ที่ดิน เวลา ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินไม่มาก สามารถพึ่งพาตัวเอง ไม่เดือดร้อน ไม่ลำบาก ไม่อดอยาก

แนวทางปฎิบัติ
ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น

เริ่มด้วยการ แบ่ง ที่ดินออกเป็น 4 ส่วน 30:30:30:10
1. 30 ส่วน ให้ทำการขุดสระน้ำ ลึก 3 เมตร ซึ่งกักเก็บน้ำได้ 20000 ลูกบาศก์เมตร ไว้กักน้ำฝน เพื่อใช้ในการเกษตร
2. 30 ส่วน ใช้สำหรับปลูกข้าว เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ทุกครัวเรือนต้องทานข้าว นี่จะช่วยให้เกษตรกร ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ไม่อดอยาก หากเหลือจากบริโภคในครัวเรือน ก็ยังสามารถ นำไปจำหน่ายได้
3. 30 ส่วน ใช้สำหรับ ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น
4. 10 ส่วน ใช้ เลี้ยงสัตว์, เป็นที่อยู่อาศัย

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง
ในขั้นตอนที่ 2 คือขั้นตอนของการ ร่วมแรงร่วมใจ รวมกลุ่มกันของ เกษตรกร เป็นสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในด้านการผลิต,การตลาด,ความเป็นอยู่,สวัสดิการ,การศึกษา,สังคมและศาสนา
การรวมกลุ่มกัน จะทำให้ ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีข้อได้เปรียบมากขึ้น ในการขายสินค้า ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายลงอีกด้วย

ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม
ซึ่งเป็น ขั้นตอนของการ ติดต่อประสานงาน จัดหาเงินทุน จากธนาคาร หรือบริษัทห้างร้านเอกชน เพื่อมาช่วยในการดำเนินธุรกิจ
โดยทำให้ทุกฝ่ายเกิดประโยชน์ร่วมกัน เกษตรกร ขายผลผลิตได้มากขึ้น หาซื้ออุปกรณ์การเกษตรได้ถูกลง
แหล่งเงินทุนก็สามารถหาซื้อผลผลิตได้ในราคาที่ถูก

สรุป ประโยชน์ของ เกษตรทฤษฎีใหม่

1. เกษตรพึ่งพาตัวเองได้จริงๆ
2. แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งได้
3. ในปีที่น้ำดี ก็จะทำให้ มีผลผลิตมากขึ้น มีรายได้มากขึ้นไปอีก
4. เมื่อเกิดน้ำท่วม จะทำให้ไม่เกิดความเสียหายหนักมากจนเกินไป เกษตรกรยังช่วยเหลือตัวเองได้

**ทั้งนี้ทั้งนั้น ผลสำเร็จของเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ ยังมีอยู่หลายประการที่ต้องนำมาพิจารณาก่อนนำไปปรับใช้**
เนื่องจาก แต่ละพื้นที่ของประเทศนั้นมีความหลากหลาย แตกต่างกัน สภาพดินไม่เหมือนกัน
และที่สำคัญ คือการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแท้จริง ของผู้คนในชุมชุนนั้นๆ

lucky worm ขอ ยกพระราชดำรัสบางส่วนของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาณ ที่นี้ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น ดังนี้

“การทำทฤษฎี ใหม่นี้มิใช่ของง่าย ๆ แล้วแต่ที่ แล้วแต่โอกาส และแล้วแต่งบประมาณ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหม่นี้กว้างขวางและแต่ละคนก็อยากได้ ให้ทางราชการขุดสระแล้วช่วย แต่มันไม่ใช่สิ่งง่ายนัก บางแห่งขุดแล้วไม่มีน้ำ แม้จะมีฝนน้ำก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่ามันรั่ว หรือบางทีก็เป็นที่ที่รับน้ำไม่ได้ ทฤษฎีใหม่นี้จึงต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมด้วย ฉะนั้น การที่ปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่หรืออีกนัยหนึ่ง ปฏิบัติเพื่อหาน้ำให้แก่ราษฎร เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่าย ต้องช่วยกันทำ”ถ้าอ่านแล้วได้ความรู้ อย่าลืม แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันด้วยนะ

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!